Pre informácie volajte +420 737 887 777 všedné dni 10-17:00 (ak nezdvihnem - zavolám späť!)      Ako nakupovať?|Ochrana osobných údajov|Obchodné podmienky

V košíku ešte nič nemáte. Obľúbené peny sú ihlany a sinus. V košíku ešte nič nemáte.

Ochrana osobných údajov


Tieto zásady sú účinné od 23. mája 2018.

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje.
My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

S Vašimi osobnými údajmi vždy zachádzame s rešpektom a starostlivosťou.
 

Kto je správca?

Správcom osobných údajov je taký subjekt, ktorý sám alebo spoločne s iným stanovuje účely a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov. 
Svoj súhlas udeľujete týmto subjektom, ktorí predstavujú spoločných správcov Vašich osobných údajov:

ABIZOL CORPORATION, s.r.o., IČ:28660871, DIČ: CZ28660871 so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 226864.

Artenaramo, s.r.o.​, IČ:29381916​ so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 227579​.

Alexandr Fryč, Kapitána Nálepky 741/7, Město, 736 01 Havířov, IČ: 75314380

a prevádzkujeme webovú stránku https://www.akusticka-izolacia.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Vzhľadom k tomu, že účely a prostriedky spracovania Vašich osobných údajov stanovia všetci vyššie uvedení správcovia, všetky uvedené subjekty voči sebe vzájomne vystupujú v roli spoločných správcov a sú povinní dodržovať zákonné požiadavky. Spoloční správcovia môžu zdieľať Vaše osobné údaje, ktoré boli poskytnuté so súhlasom pre účely marketingových oznámení (marketingovej komunikácie). Každý spoločný správca nesie plnú zodpovednosť za spracovanie osobných údajov v rozsahu svojej pôsobnosti.

Pri udeľovaní súhlasu ani neskôr nejde vyberať, ktorej spoločnosti bude súhlas udelený a ktorej nie. Váš prípadný nesúhlas so zahrnutím iba niektorých z uvedených spoločných správcov budeme preto považovať za neudelenie, resp. odvolanie marketingového súhlasu.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás/mňa kontaktovať na tel. čísle +420 737 887 777 alebo na e-mail: fryc@akusticka-pena.cz

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonné povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
 Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, adresa a ďalšie nevyhnutne nutné, ktoré potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie, dodanie tovaru).

● Vedenie účtovníctva
 Ak ste zákazníci, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● Marketing
Zasielanie newsletterov, Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. Len na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roku od udelenia súhlasu. Ten sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Súbory cookie sa dajú deliť podľa platnosti na:

- dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zavriete Váš prehliadač

- trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, dokiaľ neuplynie ich životnosť alebo dokiaľ ich manuálne neodstránite (doba uloženia súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:

- esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webových stránok,
- preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webové stránky zapamätali informácie, ktoré mení, ako sa webová stránka chová alebo ako vyzerá, tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webových stránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich užívania,
- analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našich webových stránkach (tzv. User Experience) a vďaka nim rozumieme, ako používate naše webové stránky,
- remarketingové, ktoré používame k správnemu zacieleniu a pre personalizáciu obsahu a reklamy,
- konverzné, pre analýzu výkonu jednotlivých predajných kanálov, sledovacie, ktoré nám v kombinácii s konverznými pomáhajú merať výkon predajných kanálov.

Používame tiež cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov, hlavne: šifrovanie dát. 

Predanie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí dokážu dáta ochrániť ešte lepšie než my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Partneri, ktorí pre nás zaisťujú prepravu nášho tovaru

Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webových stránok, Vášho chovania na webových stránkach a obchodných konverzií​

Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame​

Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu​

Orgány verejnej správy​

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budú na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo EÚ

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte radu práv. Pokiaľ budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: fryc@akusticka-pena.cz

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás/ma môžete kedykoľvek vyzvať a doložím vám v lehote 30 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo máte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť ​
Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme/potrebujem aspoň XX dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých samostatných spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme  informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

 

 

Potrebujete radu?

Stiahnite si našu príručku ZADARMO.

Rád Vám poradím osobne:
Alexandr Fryč
fryc@akusticka-pena.cz
+420 737 887 777


Všedné dni 10-17:00.
Ak nezdvihnem,
zavolám späť.

Zavoláme Vám späť ZADARMO

Potrebujete osobne poradiť s odberom?
Nechajte nám na seba kontakt a my sa Vám ozveme.

Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?

Zadajte nižšie svoje meno a e-mail, získate možnú inšpiráciu zo sveta akustických pien a ako DARČEK vám pošleme príručku "Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?". Vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa) sú u nás v bezpečí a budeme ich na základe vášho súhlasu spracovávať podľa zásad ochrany osobných údajov ,ktoré vychádzajú z českej a európskej legislatívy.

Stlačením tlačidla ODOSLAŤ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním potrebným pre zaslanie
elektronické príručky a ďalších newsletterov od nás, ktoré sa budú týkať súvisiaceho
téme. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na tlačidlo ODHLÁSIŤ v každom
zaslanom e-mailu.

Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?

K 19.5. ebook dostalo už 4815 ľudí.

Váš tovar bol pridaný do košíka


Práve ste pridali:

V košíku máte teraz tovar za celkom 0.00 € s DPH .

Prejsť do košíka  
Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru? Ako vyriešiť akustiku môjho priestoru?

Potrebujete radu?

Rád Vám poradím osobne:
Alexandr Fryč

+420 737 887 777

Všedné dni 10-17:00.
Ak nezdvihnem,
zavolám späť.